Logo

ICYH i et tøj- og kommunikationsperspektiv

I ”The Language of Personal Adornment” karakteriserer Roach og Eicher (1979, p. 20) tøj og anden udsmykning som ”a communicative symbol” (ibid.). Sagt med andre ord lader tøj og udsmykning os kommunikere vores unikke personlighed til andre og giver os mulighed for at udtrykke, forstærke eller endda skjule vores humør. Samtidig opfylder tøj og udsmykning en række sociale kommunikationsfunktioner, idet begge dele blandt andet kan anvendes til at indikere socialt tilhørsforhold, til at udtrykke social status og til at formidle fælles værdier og traditioner (Roach & Eicher, 1979, p. 20).

Der er adskillige eksempler på, at tøj og udsmykning har været og bliver brugt som socialt kommunikationsredskab. Ét eksempel er nationaldragter, egnsdragter og folkedragter, som alle skaber og formidler en fælles national eller regional identitet ved hjælp af form- og farvemæssige fællestræk: Skotske kiltes farver og mønstre (”tartans”) indikerer hvilken klan, familie eller anden gruppering bæreren af kilten tilhører og symboliserer således også et helt konkret, socialt tilhørsforhold. Det samme gør de indiske sarier, hvis farver, mønstre og motiver fortæller hvilket regionalt, og dermed også socialt, tilhørsforhold en given kvinde har. En saris stofkvalitet, størrelse og detaljegrad indikerer desuden rang: Jo finere kvalitet en sari har, jo højere social status har kvinden, som bærer den.

I Danmark er der ligeledes eksempler på, at socialt tilhørsforhold og social status har været og stadig bliver udtrykt gennem tøj og udsmykning: Ifølge Camilla Luise Dahl, cand. mag. i historie og forsker i klædedragter i middelalder og tidlig nyere tid, blev der fra middelalderen og frem til 1500-1600-tallet udstedt en række påbud, som søgte at regulere befolkningens beklædning (den såkaldte luksuslovgivning). Formålet med disse påbud var at sørge for, at folk, som tilhørte de lavere stænder i datidens samfund ikke anvendte tøj og udsmykning, som var forbeholdt højere stænder.

Billede af kangaer og sarier

Næste side