Logo

ICYH: Temaer

ICYH arbejder med en række brugskvaliteter inden for de tre temaer: Den sociale interaktion, nærværsoplevelsen og de teknologiske kvaliteter – se figuren nedenfor (Löwgren og Stolterman, 2007, p. 132). Temaerne skal ikke betragtes som særskilte områder, men som aspekter der er indbyrdes forbundne og gensidigt påvirkende. Brugskvaliteterne skal derfor heller ikke betragtes som udelukkende at tilhøre et tema.

Model over brugskvaliteter

ICYH sætter blandt andet fokus på social interaktion gennem tøj. I en tid med socialt opbrud og fragmentering giver værket brugeren mulighed for at interagere med nære relationer på tværs af tid og rum, ligesom værket giver mulighed for at skabe en synlig identitet i kraft af ens sociale netværk – social action space, personal connectedness og identity. Det sociale aspekt fremstår derfor som den primære motivationsfaktor i forhold til at anvende ICYH – relevance and usefulness.

ICYH arbejder også med at skabe autentisk nærvær, hvor grænsen mellem de analoge og digitale lag udviskes, og hvor værket opleves som en integreret del af brugeren i modsætning til en selvstændig enhed - ambiguity og parafunctionality. Integrationen mellem brugeren og værket skaber et inddragende univers og et emotionelt og kropslig bånd med brugeren – immersion og seductivity.

Det sociale aspekt og skabelsen af den autentiske nærværsoplevelse stiller krav til ICYH’s tekniske kvaliteter i form af værkets evne til at præsentere realtime-input og til at fremstå simpelt og minimalistisk, samtidig med at den avancerede, bagvedliggende teknik skjules – efficency og transparency. Ligeledes stiller det krav til værkets evne til ligesom krop og sjæl at fremstå allestedsnærværende uden at skelne mellem tændt og slukket tilstand – fluency.