Logo

Teknologisk positionering

Som tidligere beskrevet er de to centrale omdrejningspunkter i ICYH skabelsen af en autentisk nærværsoplevelse og digitalisering af den sociale interaktion via tøj. Brugerens oplevelse af disse områder er i høj grad afhængig af teknologien, der derved spiller en væsentlig rolle for værket. I forhold til at skabe en autentisk nærværsoplevelse er det som tidligere nævnt væsentligt, at teknologien formår at udviske grænsen mellem bruger og værket, således at brugeren i mindre grad er opmærksom på værket som en ekstern enhed, men i højere grad betragter værket som en del af sig selv. Dette er vigtigt i forhold til at opnå brugerens fulde indlevelse i den sociale interaktion.

I skabelsen af en digital social interaktion mellem bæreren og dennes nærmeste, som fremstår troværdig, og som til et vist punkt kan erstatte det fysiske nærvær, er det ikke blot essentielt, at teknologien skaber tilstrækkelig integration mellem krop og teknologi. Teknologien må som tidligere nævnt også kunne være allestedsnærværende uden at være forankret til en bestemt lokation eller situation, og samtidig må den være tilgængelig på alle tidspunkter uden at differentiere mellem tændt og slukket tilstand, for på bedst mulig autentisk vis at kunne agere i en social interaktion.

I det følgende studeres teknologien i ICYH ud fra den måde, hvorpå teknologien understøtter integrationen mellem bruger og værk samt værkets evne til at optræde allestedsnærværende. I denne betragtning indgår otte andre lignende digitale værker, som ICYH sammenholdes med. Disse otte værker afspejler et bredt udsnit af digitale værker af både nyere og ældre dato, der alle ligesom ICYH har fokus på social interaktion (og som til en vis grad er mobile).

Næste side