Logo

Proces (fortsat)

Inden for procesområdet ”Undersøge verdenen” har vi indledningsvis i projektet brainstormet generelt på tøj som et socialt link via forskellige digitale og analog moodboards. Derudover har vi løbende i processen indhentet ekspertviden om feltet fra livsstilsekspert Christine Feldthaus. Vi har også interviewet Camilla Luise Dahl, cand.mag. i historie, forsker i klædedragter i middelalder og tidlig nyere tid og Mette Bruun, kunsthistoriker med speciale i syntetiske tekstiler, herunder tekniske og intelligente tekstiler – begge tilknyttet Centre for Textile Research ved Københavns Universitet. Ligeledes har vi udarbejdet designprobes, hvor fem respondenter/brugere har løst refleksionsopgaver i relation til tøjs sociale egenskab og nærværsoplevelser på fysisk afstand. De overordnede resultater fra vores designprobes indikerer, at respondenterne afkoder og tolker identitet, sindstilstand og tilhørsforhold ud fra andre folks påklædning. Vores designprobes tydeliggør også, hvordan respondenterne i høj grad gør brug af digitale redskaber som f.eks. mobiltelefonen og Facebook til at opnå nærvær med deres nære relationer på tværs af fysisk afstand. Endelig afslører brugerempirien, at flere af respondenterne gør brug af ”fysiske” objekter som eksempelvis dufte, billeder og andre artefakter, når de vil opnå nærvær med eller mindes en nær relation – især tilfældet ved afdøde, nære relationer. Disse findings har hjulpet os med at fastsætte ICYH’s værdier og har givet os en specialiseret viden om og en indsigt i brugernes forståelse og personlige oplevelser af projektets felt.

”Idéer, (re-) design og skitser” er dét procesområde, hvor konceptet løbende igennem hele processen har taget form. Tidligt i forløbet har vi igennem sketching idégenereret på kroppen og kjolen som den fysiske placering for værket, hjerterytmen som input og lyset som output (Buxton, 2001). Senere i processen er vi vendt tilbage til dette område for at konkretisere kjolens fremstillingsmateriale til at være fiberdug, filt og perler samt teknologien til at bestå af Arduino-systemet og elektroluminescens-wires. I dette område af processen har vi derfor løbende fastlagt ICYH’s fysiske udformning og funktion: En kjole der giver mulighed for at bære andres hjerteslag.

I forbindelse med området ”Interaktiv skitse” har vi primært testet teknologien og kjolens design af igennem prototyping (Houde & Hill, 1997). I den forbindelse har vi blandt andet deltaget i en workshop om fremtidige tekstiler på design- og businessskolen TEKO i Herning. Workshoppen gav os mulighed for at afprøve arbejdsmetoder i forhold til tekstiler og lyskilder og introducerede os samtidig for elektroluminescens-wires og filt. Ud fra den viden vi har fik på workshoppen har vi kunnet fremstille vores endelige prototype – en kjole i fiberdug og filt med den inkorporerede teknologi i skalaen 1:1.

Vi har i processen ikke bevæget os inden for området ”Evaluere/forstå i kontekst”, idet værket endnu ikke er blevet afprøvet med brugerne. Dette vil dog være et oplagt næste skridt i designprocessen.

Forrige side