Logo

Proces

Processen fra brainstorm til koncept har været iterativ og faseoverlappende. Vi har skiftevis bevæget os mellem divergens og konvergens og har løbende zoomet ind og ud på forskellige aspekter af konceptet inden for processens fire områder: ”Undersøge verdenen”, ”Idéer, (re-) design og skitser”, ”Interaktiv skitse” samt ”Evaluere/forstå i kontekst” jævnfør den cykliske designproces (Sharp et al., 200, p. 448).

Model over designproces
Næste side