Logo

Perspektivering (fortsat)

ICYH i et kortsigtet perspektiv

På kort sigt har ICYH og værkets værdier været på tale som inspiration til forestillinger under danseeventen ”100 Dancers” instrueret af kunstner og koreograf Pipaluk Supernova. Formålet med “100 Dancers” er at transformere et givent offentligt rum ved hjælp af 100 dansende kroppe for dermed at sprænge de gængse rammer inden for opfattelsen af rum og menneskets placering i det. Dans er, ifølge Pipaluk, ”kommunikation, non verbal udveksling af information på mange niveauer. Opmærksomheden på vores fysiske tilstedeværelse og relationer til vores omgivelser og medmennesker skærpes og udvikles”. Denne filosofi stemmer i høj grad overens med filosofien og konceptet bag ICYH, hvor fokus også er på de menneskelige relationer og følelsen af fysisk tilstedeværelse.

Man kan forestille sig, at ICYH ville kunne benyttes i koreografier, hvor dansere interagerede med hinandens hjerterytme: Én danser ville kunne overføre sin hjerterytme til en anden, og de individuelle dansere ville således kunne interagere med hinandens hjerterytmer. På den måde ville danserne dels i kraft af deres dans, dels i kraft af ICYH udgøre et samlet kredsløb af hjertelige pulseringer, der ville bidrage med til at transformere det offentlige rum til en sansende og pulserende organisme næret af den menneskelige livskraft.

Billeder af Pipaluk-koreografier

Forrige side

Næste side