Logo

Perspektivering

Samlet betragtet tydeliggør præsentationen af projektet, hvordan vi i værket ICYH har forsøgt at integrere det analoge med det digitale i et samlet værk, som på én gang har et konkret udtryk, men også et mere symbolsk betydningslag. Vores præsentation og diskussion af ICYH afdækker også, hvordan værket giver bæreren mulighed for bogstavelig talt at bære sine følelser uden på tøjet.

Den visuelle repræsentation af en hjerterytme er på nuværende tidspunkt kun til stede i værket som en rytmisk blinken, som imiterer den blinkende sekvens, som en hjerterytme ville blive repræsenteret som i det endelige værk. Arduinosystemet er heller ikke funktionsdygtigt på nuværende tidspunkt. På det nuværende udviklingsstadie er værkets tiltænkte form og funktioner altså ikke fuldt udbyggede. Alligevel kan den sanselige og følelsesmæssige oplevelse af værket i høj grad fornemmes og diskuteres og således også perspektiveres, idet værket – hvis dets udformning og funktionalitet videreudvikles til det tiltænkte niveau – vil kunne anvendes endnu bredere både i forhold til målgruppe og i forhold til brugskontekst. Heri ligger samtidig muligheden for, at ICYH får tilført en yderligere følelsesdybde, idet værket vil kunne bringes i spil i helt nye brugs- og personkonstellationer. Den mulige, videre udvikling of af ICYH kan ses ud fra såvel et kort- som et langsigtet perspektiv.

Næste side