Logo

Manifest

Tøj er kommunikation. Tøj er identitet. Til alle tider har tøj været brugt til ordløst at kommunikere tilhørsforhold, hvad vi står for, er og gør. Tøj er et socialt link, der kobler os til én gruppe og adskiller os fra en anden.

  1. I Carry Your Heart gør brug af denne stoflige og mellemmenneskelige relation til synliggørelse af de nære sociale tilhørsforhold.
  2. I Carry Your Heart er en digital manifestation af de nære menneskelige relationer i en tid med socialt opbrud og fragmentering.
  3. I Carry Your Heart skaber følelsen af nærhed og intimitet på tværs af tid og rum – anywhere I go you go, my dear.
  4. I Carry Your Heart er en følelsesmæssig cyborg, hvor værket skabes i interaktion med hjertet - og dermed er det den menneskelige livskraft, der giver liv til værket.
  5. Med I Carry Your Heart vil brugeren indirekte bære sine relationer - og dermed følelser for andre - udenpå tøjet, således at det private indirekte bliver synliggjort i det offentlige rum - here is the deepest secret nobody knows.
  6. De sociale tilhørsforhold visualiseres via et lysende kredsløb, der pulserer som et hjerteslag - hjerteslaget fra én man har kær. Det tekniske kredsløb bliver derved en tydelig statuering af en hjertelig og social puls på tværs af tid og rum - I carry your heart.
  7. I Carry Your Heart gør op med fordommen om, at intelligente tekstiler er futuristiske og syntetiske ved at transformere et koldt og hårdt lyskredsløb om til et poetisk og organisk kunstværk.
  8. I Carry Your Heart er tiltænkt folk, der tit er på afstand af deres kære, da værket metafysisk vil bringe folk tættere sammen, da deres hjerterytme bliver en del af en selv, og man dermed er i en metafysisk symbiose med personen.
  9. Hjertet er et symbol på kærlighed – kærlighed til ens kære. Det er dette symbol I Carry Your Heart gør brug af ved visning af hjerterytmen – livets puls – kærlighedens puls – for hvad er livet uden kærlighed?
  10. Med I Carry Your Heart vil dit tøj bære et brand langt større og mere betydningsfuldt, end alverdens modehuse vil kunne tilbyde – nemlig et hjerteligt brand fra dem, du elsker.