Logo

Immersion

Intentionen med at skabe lighed mellem ICYH’s imitation af en nærhedsoplevelse og en faktisk én af slagsen er at skabe en overordnet immersion hos brugeren (Grau, 2003). ICYH’s inddragende, nærværsskabende elementer skal inddrage brugeren i værket for derved at skabe en intim og troværdig oplevelse. Den kropslige integration skal sætte brugeren i centrum og skal, i kraft af brugerens reaktion på de enkelte oplevelser og rolle som en del af ICYH’s fysiske fremstilling, gøre brugeren til medskaber af værket (Bourriaud, 2001). Dog er intentionen ikke at inddrage brugeren i en sådan grad, at denne ikke kan at skelne mellem fantasi og virkelighed, hvilket også er grunden til, at hjerteslaget kun manifesterer sig som et delelement på brugeren og ikke som et fuldkomment brugeromgivende miljø. Den relativt tydelige grænse mellem den fysiske og virtuelle verden giver brugeren mulighed for at opretholde en distance til ICYH og reflektere over meningen med værket (Grau, 2003).

Den gennemgående argumentation i dette afsnit er altså, at værkets fysiske udformninger, handlinger og samspil med kroppen spiller en central rolle for brugerens oplevelse af værket. Dette stiller ligeledes krav til teknologien, der på bedste vis må være adaptiv i forhold til værket og understøtte kroppen (Jones, 2005).
I den forbindelse er det væsentligt, at teknologien formår at udviske grænsen mellem bruger og interface, således at brugeren i mindre grad er opmærksom på værket som en ekstern enhed, men i højere grad betragter værket som en del af sig selv (Grau, 2003). Derudover skal teknologien have en evne til at fremstå simpel og minimalistisk, samtidig med at den skjuler avanceret bagvedliggende teknik (Löwgren og Stolterman, 2007, p. 132).

Forrige side