Logo

ICYH: Et digitalt kunstværk

Billede af Pold model

 

 

 

 

Genremæssigt placerer ICYH sig under begrebet digital kunst. Ifølge forsker i digital- og medieæstetik Søren Pold kan digitale kunstværker deles op i fire lag, hvori værket enten optræder analogt eller digitalt: Input, produktion, lagring og præsentation (Pold, 2005, p. 2). Figuren ovenfor illustrerer ICYH’s forskellige lag og deres indhold. Laget ”input” består af hjerterytmen, som i sig selv er analog, mens registreringen af inputtet foregår via en smartphone og derfor er digital. Lagene ”produktion” og ”lagring” styres begge af Arduino-systemet og er derfor begge digitale. Lyset, der udgør præsentationslaget og understøttes af elektroluminescens-wires, må betragtes som analog elektronik.

ICYH består således af et mix af analoge og digitale lag, hvilket ifølge Pold ikke er en utraditionel sammensætning i den digitale kunstverden. På trods af at ICYH indeholder flere analoge aspekter, kan det ud fra Polds optik stadig betragtes som værende digital kunst, idet værkets digitalisering – mobilregistreringen af hjerterytmen og Arduino-systemets bearbejdning af lyset – muliggør den pulserende lysimitation af hjerteslaget og derved danner eksistensgrundlaget for den æstetiske og kunstneriske del af værket.

En yderligere genredefinition af værket er vanskelig at foretage, idet det ifølge Pold generelt er en udfordring at genreopdele digital kunst på grund af tværmedialitet og det tværæstetiske kunstudtryk (Pold, 2005, p. 4). Dog kan der argumenteres for, at værket falder ind under to genrekategorier: Digital scenekunst, hvor fokus blandet andet er rettet imod realtime-multimedialitet og digital æstetik med afsæt i personbevægelser, samt robotkunst med netværksforbindelser, kropsimplanteret teknologi og realtime-data som det centrale omdrejningspunkt (Pold, 2005, p. 12).