Logo

Skabelsen af autentisk nærvær

Imitation af kropsligheden i nærvær

ICYH giver brugeren mulighed for på afstand at føle noget så menneskeligt som nærvær i form af et digitaliseret hjerteslag. Digitalt nærvær er ikke et nyt fænomen og understøttes i forvejen af teknologier såsom mobiltelefonen og sociale medier som Facebook. Disse teknologier forsøger ligesom ICYH at erstatte en menneskelig handling, der normalt udspiller sig i en fysisk offlinekontekst. Ifølge de indsamlede designprobes bruger størstedelen af respondenterne også mobiltelefonen og Facebook som middel til at opnå nærvær med deres venner og familie, når de er fysisk adskilt. Ligeledes nævner livsstilsekspert Christine Feldthaus Facebook som et erstattende redskab til at opnå social nærvær: Ifølge Feldthaus bruger danske kvinder i gennemsnit 11 timer og 43 minutter om måneden på Facebook, mens mænd bruger cirka 6 timer og 40 minutter. Samtidig er mængden af tid, som bruges på ikke-digital, social interaktion, faldende - en negativ udvikling, idet medier som Facebook og mobiltelefonen kun formår at ”imitere” den menneskelige handling i det mentale nærvær, men ikke tager fysisk (menneskelig) form, idet de bundet til skærm. ICYH tager det digitale nærvær væk fra skærmen og præsenterer det på en sanselig og analog flade – menneskekroppen. Hjerteslaget bringes tilbage til sit oprindelsessted i den kropslige kontekst - der hvor nærvær skal opleves. Dette er i tråd med professor i visuel kunst og medier Mark Hansens haptiske optik om, at verden skal forstås via kroppen (Hansen, 2004) samt kunstkritikeren Nicolas Bourriauds anskuelse af kunsten, som noget der ikke bare skal handle om virkeligheden, men også foregå og agere i virkeligheden og (Bourriaud, 2001).

Imitation af private følelser i offentlig kontekst

Den kropslige integration (embodiment) er én måde, hvorpå ICYH via sin fysiske udformning forsøger at skabe en autentisk nærværsoplevelse for brugeren. En anden måde, hvorpå ICYH forsøger at efterligne nærhedsoplevelsen, er ved at synliggøre noget så intimt som følelser. Disse vil også i større eller mindre grad komme til ”offentligt” syne i en virkelig nærværskontekst. ICYH giver dog afsenderen den fordel at kunne optræde skjult for alle andre end bæreren af kjolen – således at der skabes en synlig, men stadig privat relation imellem bærer og afsender af hjerterytmen.

Imitation af flygtigheden i fysisk nærvær

En tredje måde hvorpå ICYH forsøger at efterligne nærhedsoplevelsen for brugeren er via den flygtighed, det pulserende lys har. Ifølge medieteoretiker Oliver Grau ses dette ofte i digitale kunstsammenhænge, hvor værkerne på grund af deres interaktivitet er konstant foranderlige og kun kan opleves af et nutidigt publikum (Grau, 2003). Ligeledes forholder det sig med fysisk nærvær, som på samme måde er foranderligt, idet det ikke kan indfanges og gengives på præcis samme måde – end ikke via dokumentationsredskaber som film og billeder.

Næste side