Logo

#5: Worhshop "Pretty Smart Textiles" (fortsat)

Lodning

Næste led var twining og lodning af LED-wires. Dette var et yderst givtigt led for os, da vi et teknisk indblik i lodningen og samspillet imellem de forskellige komponenter. Samtidig var det en aha-oplevelse, der virkelig fik os til at indse hvor meget vi reelt kan med ikke særlig meget. Desværre havde vi ikke så meget tid, så kredsløbet blev ikke så stort – men det virkede til gengæld.

Filtning

Efter lodningen og testning af systemet gik vi i gang med at filte systemet ind i uld. Det var yderst surrealistisk at stå og overøse sit elektroniske kredsløb med varmt sæbevand, men vi fik lavet et rigtig fint og tyndt, skulpturelt værk, hvor lyset desværre kun virkede kort, da én af forbindelserne var blevet løs under filtningen.

Præsentation

Afslutningen på dagen var en præsentation af de forskellige koncepter. Der var mange interessante koncepter, blandt andet en kopholder, der skulle vise hvor varm væsken i en kop er via lys og et flettet uldtæppe med indflettede lys. Vores koncept blev vel modtaget, og både TEKO og workshoplederne udtrykte interesse for at se vores endelige værk.

Outcome

Workshoppen var virkelig en milepæl i vores proces og på alle måder yderst givtig i forhold til vores videre arbejdet med ICYH. På baggrund af dels den viden vi fik på workshoppen, dels vores prototype blev vi enige om at arbejde videre med elektroluminescens-wires i stedet for små LED'er og optiske fibre, da elektroluminescens-wires er lettere at arbejde med og muliggør filtning - et udtryk vi besluttede os at arbejde videre med, da det understøtter det stoflige udtryk, som vi har forsøgt at integrere i ICYH.

Forrige side