Logo

#1: Interview med Christine Feldthaus

Christine Feldthaus er en af Danmark førende livsstilseksperter. Hun er især kendt fra tv-programmet “Kender du typen” på DR1. Hun har mere end 20 års kommunikations- og målgruppeerfaring fra reklamebranchen. I dag arbejder Christine som selvstændig kommunikationsrådgiver og foredragsholder.

Til vores held tog Christine sig tid til en lille snak om bl.a. egokultur, sociale relationer og Facebook, som gengives herunder.

I dag taler man om egokultur og selvrealisering – hvad har det gjort ved det moderne menneskes behov for at være en del af en gruppe?

Man kan vel sige at vi lever i et individualiseret fællesskab, hvor vi helst vil realisere os selv og vores egne behov – men helst sammen med andre, der ligner os selv. Vi orienterer os måske mere end nogensinde mod det gruppetilhørsforhold vi har. Og vi vil helst dyrke fællesskab med mennesker, der deler præcist de værdier, holdninger og interesser som vi selv har. F.eks. ved at tilmelde sig de forskellige grupper på Facebook eller I andre såkaldt sociale medier. Vi har fortsat et stort behov for at tilhøre en gruppe og et fællesskab, men det er I dag nogle andre og måske store grupper end tidligere. Hvor vi før tilhørte nogle mindre fællesskaber som f.eks. familien, slægten, lokalsamfundet, skolen, arbejdet, fagforeningen, kirker etc. så tilhører moderne mennesker I dag I højere grad et nærmest globalt fællesskab, som sagtens kan række ud over vores nære miljø fordi vi via teknologiske platforme kan komme I kontakt med hele verden på et splitsekund – oven i købet i realtime. Så i dag har vi generelt flere kontakter end vi havde I landbrugssamfundet – til gengæld er vores relationer måske ikke alle lige så dybe som tidligere. Vores netværk vokser – men på en lidt mere overfladisk måde, hvis man kan sige det sådan.

Hvordan definerer det moderne menneske sig som gruppemedlem og hvordan statueres dette?

Det er meget svært at generalisere fordi hvert enkelt menneske finder nogle grupperinger som er relevante for ens egen selvrealisering. Og de afviger jo i sagens nature fra menneske til menneske – alt efter uddannelsesniveau, traditioner, sociale færdigheder etc. etc. Men generelt kan man sige at vi i dag orienterer os mere udad – dvs. Langt ud over familien, naboer, arbejdskolleger og venner som bor I ens nærhed. I dag kan man tilmelde sig grupper og fangrupper på f.eks. sociale medier som Facebook – hvor man har en relativt overfladisk tilknytning til hinanden og gruppen. Men samtidigt kan man jo også deltage fysisk I f.eks. en sorggruppe offline, hvor man mødes I virkeligheden og danner nogle andre relationer. Hertil kommer ens gruppetilhørsforhold med den nære familie, med venner, med kolleger med studiekammerater etc. Disse relationer vil altid være til stedet – omend vi I dag bruger mere og mere tid på at mødes på de sociale medier – fremfor at mødes “live”. I Danmark bruger kvinder I gennemsnit 11 timer og 43 min. om måneden på Facebook – mænd bruger ca. 6 timer og 40 minutter. Samtidigt kan man se at antallet af minutter brugt på social omgang udenfor internettet falder. Så man kan sige at vi deltager I mange forskellige grupper on- og offline. Og at vores interaktion med disse I høj grad varierer – både når det gælder vores engagement og vores personlige investering I gruppetilhørsforholdet.

Næste side